Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2013 / 2014 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAJĘCIA PLASTYCZNE - OD PRZEDSZKOLA DO ARTYSTY

 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
„OD PRZEDSZKOLAKA DO ARTYSTY”
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Zmudzińska
 
Czas zajęć: 30 minut – „Pszczółki”, 45 minut „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Główne  założenie programu to rozwój harmonijnej, otwartej, zintegrowanej, pełnej i twórczej osobowości dziecka poprzez działalność plastyczną oraz przygotowanie uczniów do świadomego odbioru sztuki. Zajęcia plastyczne mają ożywić, rozwijać i wspierać zdolności, wyobraźnię i kreatywność. Jego realizacja przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, jak również do wielowarstwowego poznawania rzeczywistości. Pozwoli na rozwój zdolności i indywidualności dziecka, a także na przeżywanie przez nie radości i szczęścia. Umożliwi dziecku aktywne poznawanie świata, zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.
 
Cel główny:
  • wprowadzenie dzieci w świat sztuki i zainteresowanie ich różnymi metodami aktywności twórczej.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • dziecko zapozna się z epokami w dziejach świata,
  • dziecko zostanie uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,
  • dziecko będzie rozwijało swoją wyobraźnię,
  • dziecko będzie miało poczucie odpowiedzialności za własny wytwór,
  • wyzwolenie kreatywności u dziecka.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: