Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2013 / 2014 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAJĘCIA PLASTYCZNE - MAŁE ZDOLNE RĄCZKI


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
„MAŁE, ZDOLNE RĄCZKI”
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Barbara Piotrowska
 
Czas zajęć: 30 minut – „Motylki”, „Biedronki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Działalność plastyczna wywiera ogromny wpływ na rozwój dziecka od wczesnego dzieciństwa. W przedszkolu podczas zajęć dzieci żywe uspokajają się, uczą koncentracji i doprowadzania do końca rozpoczętego zadania. U dzieci nieśmiałych udany efekt pracy przyczynia się do umocnienia poczucia własnej wartości i wzrostu wiary we własne możliwości. Jest to propozycja, w której każde dziecko ma szansę na sukces. Poprzez działalność plastyczno-techniczną rozwija się motoryka mała i zmysł estetyczny. Wszystko to wpływa na wszechstronny rozwój osobowości. Okres przedszkolny sprzyja rozwojowi zdolności i decyduje o postawie wobec sztuki oraz o działaniu twórczym w późniejszym okresie życia. W dzisiejszym świecie ceniona jest aktywność twórcza, jednak w ogólnym pośpiechu sztuka nie zajmuje znaczącego miejsca. Stąd konieczność motywowania dzieci do twórczości własnej, rozbudzania ich wyobraźni, rozwijania wrażliwości, aktywizowania twórczego myślenia i  kształtowana kreatywnej postawy. Taka propozycja otwiera dzieciom drzwi do świata sztuki.
 
Cele główne:
 • rozwijanie uzdolnień i talentów,
 • rozbudzanie zainteresowań artystycznych dziecka.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka,
 • rozwijanie wyobraźni i twórczej postawy,
 • wyzwalanie ekspresji twórczej dziecka,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami,
 • budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
 • doskonalenie zdolności manualnych,
 • doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,
 • kształcenie umiejętności przetwarzania różnych materiałów,
 • uwrażliwienie na piękno.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: