Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2014 / 2015 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAJĘCIA PLASTYCZNE „MAŁY PICASSO”


ZAJĘCIA PLASTYCZNE „MAŁY PICASSO”
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Zmudzińska
 
Czas zajęć: 30 minut – „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Zajęcia plastyczne odgrywają ogromną rolę, pod warunkiem ich właściwego ukierunkowania. Dziecko wypowiada się w swój własny sposób. Tworząc angażuje wszystkie sfery osobowości. Zajęcia plastyczne w dużej mierze wspomagają rozwój i kompensują braki młodej osobowości dziecka. Wypełniają lukę w sferze uczuć i emocji, a także w kształtowaniu wyobrażeń i myślenia twórczego.
Dostrzegając rolę tego procesu dla harmonijnego rozwoju dziecka przedszkole realizuje program zajęć plastycznych dla dzieci starszych oparty na kursie rysunku.
 
Cele główne:
  • kształtowanie wrażliwości, postawy uczuciowej, krytycyzmu, otwartości na przeżycia i odczucia innych,
  • kształtowanie i rozwijanie własnych uzdolnień.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
  • doskonalenie zdolności manualnych,
  • doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,
  • kształcenie umiejętności przetwarzania różnych materiałów,
  • uwrażliwienie na piękno. 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: