Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2014 / 2015 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAJĘCIA PLASTYCZNE „SPRAWNE PALUSZKI”


ZAJĘCIA PLASTYCZNE „SPRAWNE PALUSZKI”
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Zmudzińska
 
Czas zajęć: 15 - 20 minut – „Motylki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Możliwości i osiągnięcia twórcze małych dzieci są wielkie i zdumiewające. Prace ich są ciekawe i bogate, zwłaszcza wtedy, kiedy stworzy im się warunki sprzyjające rozwojowi działalności artystycznej. Program „Sprawne paluszki” ma wyposażyć dzieci w podstawowe umiejętności manualne, które w przyszłości dadzą efekty w postaci sprawności plastycznej.
 
Cele główne:
  • rozwijanie sprawności manualnych,
  • kształtowanie kreatywności.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych,
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
  • budzenie wiary we własne możliwości.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: