Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2015 / 2016 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAJĘCIA TANECZNE


ZAJĘCIA TANECZNE
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Irena Jankowiak
 
Czas zajęć i częstotliwość: 15 minut – „Motylki” – raz w tygodniu (od listopada)
15-20 minut – „Biedronki”– dwa razy w tygodniu
20 - 30 minut – „Pszczółki”, „Mrówki” – dwa razy w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Są to zajęcia rytmiczne pełne tańca i zabaw ruchowych przy muzyce. Zajęcia te zaspokajają dzieciom wrodzoną potrzebę ruchu, dają możliwość działania, uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych, wyrabiają wrażliwość artystyczną oraz rozwijają aparat mięśniowo-ruchowy. Zajęcia muzykalno-taneczne prowadzą do twórczych rozwiązań wyrażonych ruchem.
 
Cele główne:
 • ogólne wspieranie rozwoju ruchowego i emocjonalnego dziecka,
 • wzmacnianie rozwoju motorycznego,
 • kształtowanie prawidłowej postawy,
 • doskonalenie koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • poznanie i rozwijanie różnych rodzajów ekspresji,
 • kształcenie kultury odbioru sztuki,
 • rozwijanie umiejętności poznanie kroków i figur tanecznych,
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w parze i grupie,
 • rozwijanie pamięci, uwagi, wyobraźni, myślenia,
 • podnoszenie własnej samooceny i śmiałości dziecka,
 • nauka dokonywania wyborów i podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów,
 • tworzenie warunków do odnoszenia przez dziecko sukcesu.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
Zabawy  ruchowo-taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe dziecka, ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych jak spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwagi, szybką reakcję, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Aktywizują także ciało i umysł dziecka, rozwijają jego wyobraźnię, mobilizują do działania, łagodzą kompleksy, nieśmiałość i lęk, dostarczają nowych wrażeń i doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie, wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną, uczą świadomego panowania nad ruchem ciała.
 
DZIECKO:
 • rozwija swoje zainteresowania,
 • odczuwa pozytywny wpływ ruchu na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu,
 • dopasowuje ruch do charakteru muzyki i poruszać się zgodnie z rytmem,
 • odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec lub układ taneczny,
 • odczuwa piękno i harmonię utworów muzycznych,
 • radzi sobie z tremą związana z występami na scenie i przed publicznością,
 • aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola i bierze udział w uroczystościach,
 • współdziała w zespole w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu,
 • poznaje własną wartość i potrafi prezentować swoje mocne strony,
 • przyjmuje słowa krytyki z zachowaniem szacunku dla drugiej osoby.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: