Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2015 / 2016 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAJĘCIA TEATRALNE


ZAJĘCIA TEATRALNE
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Irena Jankowiak
 
Czas zajęć: 10 minut – „Motylki” (od II semestru)
15 minut – „Biedronki”
20 - 25 minut – „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim metodą zabawy, która dostarcza dzieciom zadowolenia, wielu przeżyć, emocji i doświadczeń. Już od najmłodszych lat dzieci w wieku przedszkolnym lubią wcielać się w różne postacie. Lubią zabawy w dom, sklep czy lekarza. Podczas tych zabaw nieświadomie stają się aktorami, przebierają się, gromadzą rekwizyty i odgrywają role: mamy, lekarki czy sprzedawcy. Zabawa w role służy zaspakajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego. Naturalną potrzebą dzieci jest  umiejętność wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, śpiewie, pracach plastycznych czy ruchu. W przedszkolu prowadzone są różne zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci, a zabawa w teatr może być bardzo interesującym i wyrazistym efektem ujawniającym  doświadczenia i osiągnięcia dzieci.
 
Cele  główne:
 • kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury,
 • zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną,
 • kształcenie umiejętności dramowych podczas zabaw twórczych,
 • wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych inscenizacjach i występach przed publicznością,
 • rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem,
 • rozwijanie umiejętności zapamiętywania tekstu rymowanego lub pisanego prozą,
 • nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny,
 • wzbudzanie zainteresowania różnymi formami teatralnymi,
 • stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
 • rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu,
 • wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym,
 • kształtowanie postawy odwagi i pokonywania nieśmiałości w obliczu zetknięcia się z widownią odbierającą prezentowany tekst.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
Zabawy teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocję oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy, dając wiele satysfakcji.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: