Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2013 / 2014 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAJĘCIA TEATRALNE


ZAJĘCIA TEATRALNE
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Irena Jankowiak
 
Czas zajęć: 20 - 30 minut – „Motylki” (II semestr), „Biedronki”, „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki. W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie. Tworzenie w przedszkolu mini spektakli pomaga zrealizować zadania dydaktyczno-wychowawcze, służy uatrakcyjnieniu zajęć. Dobra, radosna zabawa dzieci, w której można dostrzec przekazywane im wartości wychowania teatralnego może być źródłem satysfakcji dla samych dzieci, rodziców i nauczyciela.
 
Cele  główne:
 • odkrywanie własnych możliwości i uzdolnień artystycznych,
 • doskonalenie umiejętności słuchania, patrzenia, tworzenia i wyrażania własnych przeżyć,
 • kształcenie i wzbogacanie pomysłowości, wyobraźni oraz inwencji twórczej w różnych formach aktywności,
 • rozwijanie potencjału pozytywnych wartości,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności odczuwania radości i satysfakcji z pozytywnych efektów działań,
 • zapoznanie z tajnikami pracy aktora, reżysera, scenografa,
 • rozwijanie zainteresowań teatrem i sztuką aktorską,
 • wyzwalanie motywacji do pokonywania trudności w kontaktach z ludźmi.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • przygotowania i udział w przedstawieniach rozwijają pomysłowość i zamiłowanie do twórczej działalności,
 • zapamiętywanie treści tekstów, aby odtworzyć ją w sposób twórczy, wzbogaca własne przeżycia i doświadczenia,
 • wczuwanie się w postacie bajkowe, zachowywanie się jak prawdziwi aktorzy,
 • dawanie dzieciom możliwości bycia kimś innym, na przykład wybraną postacią z ulubionej bajki czy wiersza,
 • stworzenie okazji do swobodnego bycia sobą lub kimś wymarzonym, szczególnie w przypadku dzieci cichych, zamkniętych w sobie, nieśmiałych,
 • uczenie dzieci zabawy, rozwijanie inwencji twórczej, pomysłowości i wyobraźni.
 • zaangażowanie dzieci do tworzenia scenografii, kukiełek, masek i strojów,
 • uczenie dzieci współdziałania, planowania i organizacji pracy, ale przede wszystkim dostarczenie wiele radości i satysfakcji z własnych możliwości twórczych,
 • edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej,
 • rozładowanie napięcia i energii,
 • umożliwienie ekspansji ruchowej w formie ćwiczeń ruchowych, naśladowczych, mimicznych, szczególnie w przypadku dzieci nadpobudliwych ruchowo,
 • zajęcia teatralne są również terapią dla dzieci, u których przejawia się nadpobudliwość w sferze emocjonalnej,
 • umożliwienie pozbywania się negatywnych emocji (gniew, złość, agresja, płacz, kłótliwość, skarżenie),
 • rozwój ruchowy dzieci zahamowanych i spowolniałych,
 • zmniejszenie zahamowania w sferze emocjonalno-uczuciowej poprzez ćwiczenia mimiki i gestów,
 • nauka wrażliwości i ekspresji,
 • wpływanie na rozwój intelektualny dzieci poprzez wzbogacanie ich świata nowymi treściami, poszerzaniem słownictwa, rozwijaniem logicznego myślenia,
 • kształcenie pamięci i uwagi,
 • eliminacja nieśmiałości i lęków,
 • uaktywnianie wszelkich sfer psychicznych,
 
Dzieci podczas zabawy w teatr i występy przed publicznością czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski i pochwały.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: