Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2014 / 2015 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI DRAMY


ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI DRAMY
„ŚMIAŁOŚĆ WŁASNĄ WYZWOLĘ WCIELAJĄC SIĘ W ROLĘ”
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Joanna Wenda
 
Czas zajęć:     
30 minut – „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w miesiącu
 
Charakterystyka zajęć:
Drama jest metodą pedagogiczną. Polega na budowaniu struktur wiedzy i rozwijaniu umiejętności z perspektywy roli. Stymuluje myślenie i inteligencję emocjonalną dzieci, a dzięki temu daje możliwość wykorzystania jej dla rozmaitych celów edukacyjnych i społecznych. Rozwija także bardziej złożone uczucia społeczno-moralne, które są istotnym składnikiem postaw. Najbardziej czytelne jest kształtowanie przez elementy dramy postawy współdziałania (współpracy, gotowości niesienia pomocy, tolerancji) i postawy twórczej.
Na zajęciach z elementami dramy dzieci będą aktywnie identyfikować się z fikcyjnymi rolami i sytuacjami. Nauczyciel zaproponuje dzieciom określone zadanie dramowe, które dzieci zaimprowizują w odpowiedni dla siebie sposób. Wykonując zadanie dramowe, dziecko stanie przed określonym problemem. W tej sytuacji będzie musiało się ustosunkować się jakoś do pozostałych postaci (np. do siebie, kolegów). Doświadczy wtedy radości, przyjaźni, miłości, ale również niezadowolenia, złości, strachu itd. Zderzenie własnych przeżyć z emocjami i uczuciami innych uczestników dramy modeluje ich przebieg, intensywność, a także kierunek. Cechy te mogą ulegać zmianie wielokrotnie w trakcie trwania dramy- zależnie od rozwijającej się fabuły.
 
Cele główne:
 • pozna możliwości własnego ciała, aparatu mowy, a także wzbogaci słownictwo,
 • rozwinie zdolność zapamiętywania sensu sytuacji, a także wzajemnych logicznych relacji między elementami dostrzeżonymi w danej dramie,
 • stanie się prawdziwym „twórcą” w trakcie wcielania się w swoją rolę,
 • rozwinie w sobie cała gamę uczuć moralno-społecznych (np. życzliwość, tolerancję, braterstwo, patriotyzm itd.),
 • „będąc w roli” nieświadomie przyswoi sobie normy właściwych zachowań identyfikując się z nimi,
 • rozwinie wyobraźnię bazując na wcześniejszych doświadczeniach, a także wykraczając poza nie,
 • nauczy się budować pojęcia, sądy, opinie (zdolność myślenia abstrakcyjnego),
 • wykorzysta własne naturalne predyspozycje i umiejętności do spontanicznego naśladownictwa i zabawy,
 • przezwycięży nieśmiałość, niepewność,
 • nauczy się jak reagować w różnych stanach emocjonalnych (tj. smutek, gniew, złość, radość, strach),
 • kształtuje w sobie postawy współdziałania (współpracy, gotowości niesienia pomocy, tolerancji) i postawy twórczej.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: