Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2013 / 2014 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAMECZKI, ZAMKI, ZAMCZYSKA

 
ZAMECZKI, ZAMKI, ZAMCZYSKA
 
Osoba prowadząca: mgr Monika Baszyńska
 
Czas zajęć: 30 minut – „Mrówki” 
 
Częstotliwość: raz w miesiącu
                 
Charakterystyka zajęć:
Program stwarza możliwość poznania życia i realiów panujących w bardzo dawnych czasach, które teraz dla dziecka są nierealne. Realizacja zajęć umożliwi dzieciom podróż w czasie, poznanie specyfiki ówczesnego życia, a jednocześnie da podstawy do podjęcia nauki w szkole, podczas zajęć ukierunkowanych na historię Polski. Tym samym wierzę, że ziarenko patriotyzmu, które zasiane zostanie podczas zajęć realizowanych w ramach podstawy programowej, wykiełkuje i rozwinie się w przepiękną roślinkę z wiedzą, która czasami może zamienić się w pasję życia.
                    
Cele główne:
  • zainteresowanie dzieci przeszłością naszego państwa, regionu i miasta,
  • kształcenie szacunku oraz poczucia więzi z państwem, regionem, miastem,  środowiskiem lokalnym i rodziną, 
  • kształtowanie postawy przywiązania do tradycji,
  • rozwój postaw patriotycznych, dostarczanie wzorców osobowych z przeszłości.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • poznanie dziejów państwa, regionu, miasta,
  • umiejętność gromadzenia pamiątek i dokumentów rodzinnych,
  • prezentowanie legend związanych z państwem, regionem, miastem, 
  • poznanie określonych budowli oraz życia w dawnych czasach,
  • prezentowanie siebie i swoich prac,
  • nabywanie umiejętności pracy w zespole.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: