Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2014 / 2015 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAPRASZAMY DO ŚWIATA MATEMATYKI


ZAPRASZAMY DO ŚWIATA MATEMATYKI
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Monika Lewandowska
 
Czas zajęć: 30 minut – „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Jak powszechnie wiadomo „Matematyka jest królową nauk”. Stanowi podstawę rozwoju cywilizacji. Rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie życia. W wieku przedszkolnym dziecko rozwija się najintensywniej. Chłonie wiedzę, nabywa umiejętności i rozwija zainteresowania czy zdolności. W grupach przedszkolnych kształtowanie pojęć matematycznych, już od najmłodszych lat, ukierunkowane jest na odnajdywanie treści matematycznych we wszystkich „zwykłych” codziennych zajęciach, takich jak: porządkowanie zabawek i wiele innych. Ważne jest, aby uczenie się matematyki było dla dzieci przyjemnością i zabawą.
 
Cele główne:
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych,
 • zdobywanie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej w toku zabaw,
 • rozwijanie umiejętności zastosowania kompetencji matematycznych nie tylko w sytuacjach zadaniowych, ale i życiowych.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • rozwijanie czynności myślenia (porównywanie,  klasyfikowanie i uogólnianie),
 • dostrzeganie prostych związków przyczynowo-skutkowych,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w otoczeniu,
 • dostrzeganie rytmu w organizacji przestrzeni i czasu,
 • rozwijanie rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i wykonywania prostych działań arytmetycznych,
 • dążenie do zrozumienia pojęcia stałości miary, objętości i masy,
 • wykorzystywanie w zabawach figur geometrycznych,
 • udział w grach i zabawach matematycznych.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: