Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2015 / 2016 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAPRASZAMY DO ŚWIATA MATEMATYKI


ZAPRASZAMY DO ŚWIATA MATEMATYKI
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Monika Lewandowska
 
Czas zajęć: 20 minut – „Pszczółki”
30 minut – „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Jak powszechnie wiadomo „Matematyka jest królową nauk”. Stanowi podstawę rozwoju cywilizacji. Rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie życia. W wieku przedszkolnym dziecko rozwija się najintensywniej. Chłonie wiedzę, nabywa umiejętności i rozwija zainteresowania czy zdolności. W grupach przedszkolnych kształtowanie pojęć matematycznych, już od najmłodszych lat, ukierunkowane jest na odnajdywanie treści matematycznych we wszystkich „zwykłych” codziennych zajęciach, takich jak: porządkowanie zabawek i wiele innych. Ważne jest, aby uczenie się matematyki było dla dzieci przyjemnością i zabawą.
 
Cele główne:
  • rozwijanie zainteresowań matematycznych,
  • zdobywanie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej w toku zabaw,
  • rozwijanie umiejętności zastosowania kompetencji matematycznych nie tylko w sytuacjach zadaniowych, ale i życiowych.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • rozwijanie  czynności myślenia  (porównywanie,  klasyfikowanie i uogólnianie),
  • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, w otoczeniu oraz na kartce papieru,
  • dostrzeganie rytmu oraz jego kontynuowanie,
  • rozwijanie rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i wykonywania prostych działań arytmetycznych,
  • wykorzystywanie w zabawach figur geometrycznych,
  • udział w grach i zabawach matematycznych.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: